TMZ favicon

Nicki Minaj Ditched Social Media to Focus on Epic, New Album